Private skilt - Ingen kjøring eller motorferdsel

Private skilt - Ingen kjøring eller motorferdsel