Nød- og rømningsskilt - Pil skrått opp venstre

Nød- og rømningsskilt - Pil skrått opp venstre