Nød- og rømningsskilt - Pil skrått opp høyre

Nød- og rømningsskilt - Pil skrått opp høyre