Nød- og rømningsskilt - Pil skrått ned venstre

Nød- og rømningsskilt - Pil skrått ned venstre