Våre tjenester

 
 

I bygg med universell utforming skal håndlist være taktilt merket med etasjeangivelse over eller under håndlist i hver etasje. 

Denne typen merking er lovpålagt for å forbedre sikkerheten til mennesker med varierende funksjonsevne. Farefri har mange forskjellige produkter innenfor dette segmentet. 

Etterlysende produkter benyttes istedenfor elektrisk baserte systemer for merking av rømningsveier i bygninger.

 
 
 

TEK10 § 12-5 Planløsning, ledd 3 sier følgende:​ "Byggverk skal ha utforming slik at fare for skade på person og husdyr ved sammenstøt eller fall unngås."​

Glassmerking monteres på vinduer og andre glassoverflater. Dette kan være med ditt eget design eller vårt standarddesign for å oppfylle kravene. 

Taktil skilting er påkrevd i alle bygg etter plan- og bygningsloven. Skiltene skal ha skriftstørrelse/piktogram som skal være tilpasset leseavstand og utformes slik at de kan leses og forstås av svaksynte og blinde. 

Skatestoppere er knotter som forhindrer rullebrett fra å trikse på gelender eller kjøre på overflater eller kanter.

Skilt skal plasseres tilgjengelig og lett synlig, både for sittende og stående personer.

Vi kan tilby alle typer skilt. Kontakt oss for spesiallagde skilt etter deres ønsker 

Heading 1

Trappeneser har to funksjoner: De gjør trappene sklisikre, og kontrastmarkeringen gjør at man ser hvor trinnene starter. Våre trappeneser kan festes på alle underlag.​